En kvinne fra Polen fikk i 2007 en infeksjon etter innsetting av hofteprotese. Skadene var omfattende og Norsk pasientskadeerstatning, NPE, erkjente ansvar for skaden. NPE nektet å utbetalte erstatning for inntekttap da kvinnen hadde vært ute av arbeidslivet i Polen. Hun flyttet til Norge for å jobbe.

Saken ble påklaget til Pasientskadenemnda som tilkjente kvinnen noe mer for tapt evene til arbeid i hjemmet. Det ble tatt ut stevning mot Staten med påstand om å betale erstatning for tapt inntekt og bytte av bolig.

Etter innhenting av fornyet spesialisterklæring og med påfølgende forhandlinger ble kvinnen tilkjent 700 000 kroner mer i erstatning. Saken ble ført av advokat Espen Rekkedal.