Sivilombudsmannen påpeker at Kontoret for voldsoffererstatning og Erstatningnemnda for voldsofre har brukt reglene feil: https://www.sivilombudsmannen.no/uttalelser/voldsoffererstatningslovens-saklige-virkeomrade-kravet-til-straffbar-handling-som-krenker-livet-helsen-eller-friheten/

Det konkrete er at Erstatningsnemnda har tolket voldsoffererstatningsloven § 1 feil. Se reglen her: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2001-04-20-13

Dersom du har fått avslag fra Kontoret for voldsoffererstatning eller fra Erstatningsnemnda på grunn av tolkningen av § 1, så bør saken tas opp.

Ta kontakt for bistand.