Høyesterett har den 16. september i år avsagt dom om hvilke skadehendelser som omfattes av bilansvaret. Skader som omfattes av bilansvaret dekkes av bilens forsikringsselskap.

Problemstillingen Høyesterett behandlet var om skade forårsaket av bilens bagasjelokk var omfattet av bilansvaret. Høyesterett svarte bekreftende på dette og presiserte dermed at omfanget av  skader som dekkes under bilansvaret er større enn det forsikringsselskapene til nå har lagt til grunn. Se dommen her.

Dommen er en videreføring av en rekke dommer. Sist gang Høyesteretts vurdere dette var i 2012. De bekreftet da at skade etter hekt i vindussveiv på bildør var omfattet av bilansvaret.

Kjerneområdet for bilansvar er ved påkjørsel der bilens fart og tyngde fører til skade. Dersom du blir skadet som følge av øvrig del på bilen kan du være dekket. Det bør også da undersøkes om skaden omfattes av bilansvaret. Ta kontakt for en uforpliktende samtale.