Valg av sakkyndig

En skade det skal betales erstatning for utredes normalt av en spesialisert lege. Denne sakkyndiges uttalelse er svært viktig i erstatningssaker.

Den skadde i en erstatningssak skal samtykke til valg av askkyndig. Den sakkyndige skal videre være uvahengig og undersøke den skadde. Forsikringsselskapene vil ofte avslå bruk av uavhengig sakkyndig eller bruke en sakkyndig som er fordelaktig for forsikringsselskapet.

Vu har god oversikt over demedisinere som opptrer som sakkyndige og vi vil veilede deg i dette viktige valget.