Bergen tingrett har 7. juni 2017 avsagt en dom om lisenstapsforsikring. Tryg forsikring hadde avslått utbetaling av lisentsaptsforsikring ved å overprøve sjømannslegen. Tryg mente at sjømannen måtte være arbeidsudyktig i minst 7 år for å få utbetalt forsikringen.

Retten kom til at det ikke kunne stilles krav om en så langvarig arbeidsudyktighet, samt at Tryg Forsikring måtte respektere sjømannslegens vurdering av udyktighet. Dommen følger Finansklagenemnda som sakene omtalt her

Har du fått avslag på lisenstapsforsikring etter at sjømannslege, petroleumslege eller flylege har utstedt udyktighetserklæring, så ta kontakt her