Advokat Espen Rekkedal har bistått en person i en pasientskadesak. Det ble ikke oppnådd enighet med Norsk pasientskadeerstatning om utmålingen. Klagen ble sendt inn i mars 2014. Pasientskadenemndas sekretariat (Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten i pasientskadesaker) lot saken ligge i svært lang tid. Dette har samen til felles med en lang rekke saker. Det ble ikke gitt informasjon om når saken skulle behandlet.

Det ble sendt klage til Sivilombudsmannen sommeren 2016. Sivilombudsmannen avga uttalelse 21. november 2016. Sivilombudsmannen ga kraftig kritikk til Helseklage. Se uttalelsen her

Saken har blitt omtalt i media. Se Sunnmørspostens sak her .