Norsk pasientskadeerstatning melder om høye utbetalinger og redusert saksbehandlingstid, https://www.npe.no/no/Om-NPE/aktuelt/rekordutbetalinger-og-reduserte-saksbehandlingstider-i-2019/

NPE opplyser også at en av de største sakstypene er «saker knyttet til kreftsykdommer». Dette er gjennomgående forsinket diagnostisering av kreft. Skaden er da at sykdommen ikke kan behandles og pasienten får en dyster prognose.

NPE melder også at saksbehandlingstiden er redusert. Det er selvsagt positivt, men problemet er at kreftsakene ikke blir behandlet raskt nok. Dermed dør flere av pasientene før de får erstatning. De må også bruke den siste tiden på erstatningssaken. Ved dødsfall faller en rekke tapsposter bort. Videre vil menerstatning som går i arv bli redusert til tidspunktet for dødsfallet. Dersom ménerstatning blir utbetalt før dødsfallet skjer det ingen avkorting. Dette skjedde etter lovendring for få år siden. Lovgiver var likevel klart på at lovendringen ikke ville få betydning for de etterlatte.

I yrkesskadesaker for NAV plikter de å utbetale ménerstatning umiddelbart ved aggressiv kreftsykdom. NAV utbetaler da ménerstatning gruppe 8 uten bruk av sakkyndig utredning. Dermed slipper den skadde å vente på oppgjøret og det er mulig å få brukt erstatningen. NPE bør gå over til samme ordning.

Erfaring viser at advokat som legger press på NPE vil klare å få hurtige oppgjør i disse sakene.