Ved bruk av spesialisert advokat vil du oppnå bedre resultat enn om saken føres selv.

For å synligjøre at advokat med betydelig erfaring fra erstatningsoppgjør vil bedre utfallet av saken har vi tatt inn noen anonymiserte eksempler.