Nettsiden E24 melder om høyere antall alvorlige personskadesaker i oljebransjen. https://e24.no/olje-og-energi/i/xPkQkp/flere-alvorlige-personskader-i-oljebransjen

Person ansatt i oljebransjen er omfattet av flere forsikringer. Det gjelder lovpålagt yrkesskadeforsikring, loss of lisence-forsikring og forsikringer som arbeidsgiver har tegnet. Videre kan private forsikringer komme inn. Ved yrkesskade skal denne også meldes NAV og den skadde kan ha særrettigheter under folketrygdloven.

Sentralt ved alvorlig personskade er at den skadde må forholde seg til en rekke regelverk samtidig med at helseplagene skal håndteres. Den skadde vil også være i den situasjon at det er han/hun som må gjøre krav gjeldene. Dersom krav ikke gjøres gjeldene vil de gå tapt.

Det er således viktig at den skadde tar kontakt med advokat og får rådgiving. Forsikringsselskapet for yrkesskaden vil dekke nødvendige kostnader.

Ta kontakt for en uforpliktende prat.