En gutt hadde medfødt fistel (sårgang) mellom spiserør og pusterør. Han hadde betydelige problem opp gjennom oppveksten og fikk betydelig behandling uten at fistelen ble avdekket. Bakgrunnen for dette var at han ikke ble utredet tilstrekkelig og det lokale sykehuset ville ikke sende han til nasjonalt spesialsykehus. Først sent i tenårene ble han utredet tilstrekkelig og fistelen ble avdekket.

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) aksepterte ansvar for den mangelfulle diagnostiseringen, men avslo ansvar for de første år på grunn av foreldelse. Begrunnelsen var at det var over 20 år siden gutten ble født med fistelen. Etter foreldelsesloven foreldes krav på erstatning 20 år etter at en skadevoldende handling ble avsluttet. 

Advokat Espen Rekkedal påklaget vedtaket for gutten. Det ble argumentert med at skaden var påført ved en sammenhengende manglede diagnostisering og at 20 årsfristen først startet den dagen fistelen ble diagnostisert.

Pasientskadenemnda fattet vedtak 07.11.2013. Nemnda var enig i argumentasjonen og omgjorde NPEs vedtak om foreldelse. Dette gir  gutten krav på erstatning også for de første årene og sikrer dermed gutten rett på full erstatning.