En kvinne fikk i 2007 et hjerneinfarkt på grunn av bruk av p-pille. Norsk pasientskadeerstatning (NPE) erkjente ansvar for skaden.

Det ble fremmer krav mot NPE v/advokat Espen Rekkedal. NPE fattet vedtak i 2016 på ca 2,5 millioner kroner. Vedtaket ble påklaget av advokat Rekkedal. Det ble argumentert for at ménerstatningen og erstatning for sosialmedisinske tiltak var satt for lavt.

Pasientskadenemnda behandlet saken 3. april 2020. De ga kvinnen medhold i store deler av kravet. Det ble etter dette utbetalt ytterligere erstatning på noe under en million kroner.

Pasienten skal nå vurdere saken sammen med advokat Rekkedal om det skal bringes inn for domstolene med krav om ytterligere erstatning.

Ta kontakt om du trenger bistand etter personskade https://www.fullerstatning.no/kontakt/