En kvinne ble på grunn av svikt under helsehjelp for sent behandlet for kreftsykdom. Sykdommen hadde på grunn av forsinkelsen blitt uhelbredelig. Saken ble meldt til Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) som tilkjente kvinnen en menerstatning på 855 000 kroner (gruppe 5). Hun var bistått av advokat Espen Rekkedal.

Vedtaket fra NPE ble påklaget og Pasientskadenemnda hurtigbehandlet saken på grunn av sykdommens karakter. I vedtak av 9. juni ble menerstatningen økt til gruppe 7. Pasientskadenemnda hadde regnet feil og dette ble påpekt overfor utbetaltende enhet (NPE). Det ble således utbetalt ca 1,36 millioner kroner. Videre fikk kvinnen dekke utgifter til advokat.