Borgarting lagmannsrett avsa dom 30. september der en kvinne gis medhold i krav om pasientskadeerstatning for forsinket diagnostisert endetarmskreft. Saken ble ført av advokat Espen Rekkedal. Saken sikrer kvinnen full erstatning for betydelige skader.

Kvinnen oppsøkte fastlegen i forbindelse med kontroll av stoffskiftesykdom. Hun hadde mageproblemer og hadde gått mye ned i vekt. Basert på veiing året før var vekttapet på over 15 %. Norsk pasientskadeerstatning og Pasientskadenemnda mente at legen ikke skulle ha undersøkt kvinnen for vekttapet og uttalte at vekttapet kunne ha en rekke forklaringer. Advokat Rekkedal prosederte på at retningslinjer i Norsk legehåndbok tilsier en grundig kroppsundersøkelse ved slike vekttap.

Retten kom til at vekttapet var så stort at fastlegen skulle undersøkt kvinnen eller henvist henne til videre undersøkelse. Kreftsykdommen ville da blitt oppdatet ca ett år tidlgiere. Kvinnen ville da blitt spart for store plager og betydelige skader.

Dommen er viktig da den presiserer at det sentrale er hva en pasient skal kunne forvente av legen og ikke om legens unnlatelse av utredning kan forklares. Dommen viser også at opplysninger som gjelder andre forhold enn hovedformålet med konsultasjonen medfører en handleplikt.

Saken overføres nå til Norsk pasientskadeerstatning for utmåling.

Se dommen her: http://lovdata.no/lr/lrb/lb-2012-154954.html