Oslo tingrett ga 21. desember 2018 en ung mann medhold i at skader han ble påført ved fødsel skulle medføre betydelig høyere erstatning. Retten tilkjente mannen 2,2, millioner kroner i økt erstatning. Før hovedforhandling utbetalte Pasientskadenemnda over 300 000 kroner mer.

Samlet har den unge mannen fått over 2,5 milloner mer i erstatning etter ta søksmål ble tatt ut.

Saken viser at det er viktig å gå gjennom vedtakene fra Pasientskadenemnda grundig med tanke på erstatning er riktig utmålt.

Mannen var bistått av advokat Espen Rekkedal

OPPDATERT – FEBRUAR 2019 – Pasientskadenemnda har akseptert deler av dommen, men anket utmålingen av erstatning for sosialmedisinske tiltak.