Advokaten Espen Rekkedal har arbeidet for Justisdepartemnetet, noen av landets største advokatfirmaer innen personskade og har erfaring som dommerfullmektig.

Ved både å ha representert Staten og den private part har advokaten erfaring for hvordan begge sider i en forsikringssak legger opp saken.  Dette gir oss et fortrinn som kommer deg til gode.

Vi har engajsert oss sterkt for de skaddes rettigheter og legger stor vekt på at den skadde skal få tett oppfølgning. Vi har også engasjert oss politisk og hatt betydelige omtale av saker i media. Se vår saker i media.

Ved erstatningsoppgjør utredes ofte saken av medisinsk sakkyndige. Den skadde skal samtykke til valg av sakkyndig og det bør ikke overlates til forsikringsselskapet eller Staten å velge sakkyndig. Vi har god oversikt over de sakkyndige som beyttes og kan gi deg råd om hvem som bør velges.