En kvinne skadet seg alvorlig på en kappsag og fikk varig skade i en arm. Hun jobbet på skip og mistet dermed helseattesten. Forsikringsselskap bistått av Van Ameyde utbetalte lisenstapsforsikring (loss of licence), men nektet å betale renter. Grunnen til dette var forsikringsselskapet fikk helsedokumentasjonen sent. Helsedokumentasjonen ble innhentet av et annet forsikringsselskap som hadde ansvar for en ulykkesforsikring.

Kvinnen var bistått av advokat Espen Rekkedal og saken ble klaget inn for Finansklagenemnda (FinKN).

Finansklagenemnda uttaler at forsinkelsen ikke kan lastes forsikringstager og påla forsikringsselskapet å betale renter. Siden det er renteplikt fra to måneder etter melding av forsikringstilfellet og forsikringssummen var betydelig, ble også rentekravet stort.

Dersom du har spørsmål om forsikring eller erstatning etter personskade, så ta kontakt.