En pilot opplevde en nestenulykke i 2010. Hendelsen ble ikke funnet alvorlig av arbeidsgiver umiddelbart og mannen fortsatt i jobb. Hendelsen ble etter hvert utredet av Havarikommisjonen og hendelsen ble omklassifisert. Mannen hadde også etter hvert en alvorlig hendelse på fritiden. i 2012 falt han ut av arbeid.

NAV og forsikringsselskapet Tryg ga avslag på godkjenning og erstatning for yrkesskade. Advokat Espen Rekkedal ble kontaktet og det le hentet inn en ny sakkyndig vurdering. Tryg og NAV innhentet også en sakkyndig vurdering hver.

Det ble fremmet krav og innhentet fornyet vurdering fra samtlige av de sakkyndige. Etter dette ble det ført forhandlinger med Tryg.

Saken ble løst i minnelighet i august 2020. Mannen hadde hatt advokatutgifter til tidligere advokater og advokat Rekkedal. Tryg dekket dette som del av oppgjøret. Konkret beløp opplyses ikke, men samlet erstatning utgjør flere millioner kroner.

Saken viser viktigheten av strukturert utredning med uavhengige sakkyndige og at skadelidte orienteres godt om prosessrisiko.