En kvinne fikk akutte smerter i brystet i januar 2013. Hun ringte AMK og ble hentet av ambulanse, kjørt til sykehus og lagt på sengepost. Først dagen etter ble det gjennomført ultralydsundersøkelse som avdekket at hun hadde hjerteinfarkt. Hun ble sendt til sentralt sykehus og operert. Hjertet var imidlertid så skadet at hun senere måtte hjertetransplanteres.

Kvinnen søkte Norsk pasientskadeerstatning om erstatning. De innhentet en vurdering fra hjertelege som mente alt var gjort riktig. Kvinnen fikk derfor avslag. Hun påklaget vedtaket til Pasientskadenemnda. De innhentet flere uttalelser fra ny hjertelege. Også den nye hjertelegen mente behandlingen var riktig. Pasientskadenemnda avslo derfor erstatningskravet.

Kvinnen kontaktet advokat Espen Rekkedal og det ble tatt ut stevning. Det ble innhentet lydlogg fra AMK som styrket kvinnens forklaring. Retten oppnevnte en uavhengig hjertespesialist. Han konkluderte med svikt ved behandlingen. Staten erkjente deretter erstatningsansvar.

Den uavhengige legen hadde vurdert skadeomfanget. Til tross for en godt begrunnet erklæring var Pasientskadenemnda uenig i denne. Det ble derfor rettsak, men saken ble forlikt etter en dag etter at kvinnen ble tilbudt en betydelig høyere erstatning.

Saken viser viktigheten av å få oppnevnt en uavhengig sakkyndig i slike saker. Også i denne saken stilte Pasientskadenemnda med sin egen sakkyndig som var uenig med den uavhengige.

Saken omtales i Romsdals Budstikke (betalingsside)