En kvinne ble utsatt for en bruddskade i leggen, men det var svikt ved behandlingen på sykehus. Det ble satt skruer i bruddet som kom inn mot kneleddet, noe som førte til at hun måtte få satt inn protese.

Norsk pasientskadeerstatning tilkjente erstatning, men dette ble påklaget med bistand fra advokat Espen Rekkedal. Det ble anført at erstatningen var satt for lavt.

Pasientskadenemnda ga medhold 7. august 2020 i at erstatningen skulle økes. Saken er nå til vurdering med tanke på om det skal tas ut stevning med påstand om ytterligere utbetaling av erstatning.