Mann som jobbet på oljeplattform fikk vedvarende plager på grunn av eksponering for eksos og damp. Han fikk problem med å sove på rigg. Petroleumslege vurdere han som ikke sikker nok til å delta i evakuering og trakk tilbake helseattest. Det ble fremmet krav om lisenstapsforsikring mot Tryg Forsikring. De avslo med begrunnelse at plagene ikke var varige nok.

Saken ble av advokat Espen Rekkedal klaget inn for Finansklagenemnda . Det viste seg at Tryg hadde lagt inn et krav om lang arbeidsudyktighet i en rekke saker. Finansklagenemnda – Person behandlet derfor i møte 3. mars 2017 til sammen 8 saker med samme tema. Alle de som klage fikk medhold da det i lisenstapsforsikring ikke stilles krav om langvarig arbeidsudyktighet. Det er, som en hovedreglen, tilstrekkelig at arbeidsudyktigheten varer i over 2 år.

Nemnda uttalte også at forsikringsselskap ikke skal overprøve sjømannsleger/petroleumsleger med mindre det foreligger særlige forhold.

Mannen fikk medhold og vil motta en forsikringsutbetaling på ca. 800 000 kroner inkludert renter. Saken er også en yrkessykdomssak.