En elev under pilotutdannelse ble syk og fikk konstatert tarmsykdom. Han var omfattet av en lisenstapsforsikring (loss of lisence-forsikring). På grunn av skdommen mistet mannen helseattesten og kunne dermed ikke fortsette utdannelsen.

Han fremmet selv krav om oppgjør under lisenstapsforsikringen som var tegnet i DnB Forsikring, men fikk avslag da rådgivende lege i forsikringsselskapet mente at sykdommen kunne roe seg slik at mannen kunne søke om å få fornyet helseattesten.

Mannen tok kontakt med advokat Espen Rekkedal da det nesten hadde gått seks måneder. Det ble gitt råd om en snarlig klage for å avbryte foreldelsesfristen som kan inntre alt etter seks månder. Rettshjelpsforsikringen ble løst ut og det ble innhentet ytterligere uttalelse fra behandlende overlege som visete omfanget og alvoret i tarmlidelsen. Det ble videre vist til at en mannen ikke ville komme i en situasjon der helseattest på nytt ville bli påkrevd. Dette fordi der var sterkt anbefalt å leve uten for mye stress med tarmlidelsen.

Etter noe argumentasjon endret DnB Forsikring standpunkt og utbetalte lisnestapsforikringen på ca 1,3 millioner kroner. Videre ble det utbetalt renter på forsikringssummen. Endelig fikk mannen dekker advokatutgiftene under rettshjelpsforsikringen foruten egenandelen.

Saken viser hvor viktig det er å ta snarlig kontakt med spesialisert advokat. Dersom mannen hadde ventet en måned til ville saken vært foreldet.