Tryg forsikring har på nytt måttet utbetale lisenstapsforsikring (loss of licence) etter først å ha gitt avslag. En mann som jobbet innen forpleining på skip fikk hofteplager. Sjømannslegen mente mannen var permanent udyktig til å gjøre tjeneste på skip og utstedte udyktighetserklæring permanent. Tryg forsikring avslo da de mente at mannen ville bli bedre etter hvert og at han da kunne gjøre tjeneste på skip på nytt.

Mannen tok kontakt med advokat Espen Rekkedal som utformet klage til Finansklagenemnda. Det ble henvist til sakene fra Finansklagenemnda der vi også bistå. Se mer her.

Etter at Finansklagenemnda tok saken til behandling ønsket Tryg å se på saken på nytt. Etter en fornyet vurdering utbetalte Tryg forsikringen.

Vårt klare råd er at når sjømannslege/petroleumslege/flylege har utstedt udyktighetserklæring og forsikringsselskapet avslår utbetaling av lisenstapsforsikring, så bør saken forfølges. Ta kontakt her for bistand.