En mann mistet helseattesten på grunn av kronisk sykdom. Saken ble meldt til Tryg i september 2016. Tryg ville ikke godta sjømannslegens udyktighetserklæring og de mente de skulle utrede saken videre.

Mannen tok kontakt med advokat Espen Rekkedal i april 2017 da det fortsatt ikke hadde skjedd noe. Saken ble sendt til Finansklagenemnda med henvising til sakene fra mars 2017. Les mer om de her

Finansklagenemndas sekretariat ba Tryg vurdere saken. Tryg utbetalte da forsikringen på ca 740 000 kroner.

Dersom du har behov for bistand i sak om lisenstapsforsikring eller annen personskadesak, så ta kontakt. Se kontaktskjema til høyre.