Personer som utvikler økende og kronisk smerte etter arbeidsulykke, trafikkulykke eller pasientskade har ofte problemer med å få erstatning. Særlig gjelder dette der det ikke er mulig å gjøre funn på røntgen, MR, ved nerveundersøkelse eller ved andre objektive funn.

Forsikringsselskapene viser ofte til at smerteplager som øker etter en ulykke er følge av en bio-psyko-sosial reaksjon, altså en tilstand der forventinger om å bli dårligere fører til at man faktisk blir dårligere. Det påstås da at skaden ikke er naturlig fysisk følge av ulykken. Det vises ofte til en hoppbakke-formet graf som viser hvordan smerteplager normalt utvikler seg. Plager som ikke oppfører seg slik nektes det erstatning for.

Det kan desverre oppstå kronisk smerte etter moderate skader. Smertene kan være en egen lidelse som utvikler seg slik at smertene blir sterkere. Se dette korte og informative foredraget på Ted Talk av dr. Elliot Krane:

Ved en erstatningssak der det oppstår smerteplager etter en ulykke og som som øker på uten at det blir gjort objektive funn, er det viktig å få skaden vurdert av en anerkjent medisiner som har kjennskap til nyere forskning på smerte.

Et eksempel fra høsten 20013 viser hvor viktig det er å få utredet saken av anerkjente leger med oppdatert kunnskap om smerter. Se mer her.