Det er konstatert høyere forekomst for kreft blant de som jobber med oljeprodukter. Særlig gjelder dette offshorearbeidere. Se Dagbladets omtale her.

Slike skader er en yrkessykdom som danner grunnlag for erstatning fra lovpålagt yrkesskadeforsikrer. Yrkessykdom godkjennes også av NAV og gir grunnlag for bedre uføreytelser og menerstatning.

Advokat Espen Rekkedal har bakgrunn fra Kreftforeningen og jobber nærmest utelukkende med personskadeerstatning. Forsikringsselskapet dekker kostnaden til nødvendig bistand. Ta kontakt om du har behov for bistand.