Dersom du blir skadet er det viktig å vite at det er du som plikter å bevise at du er skadet og hvilke tap du er påført. Når du egentlig har nok med å ta vare på deg selv etter en kritisk situasjon kan det derfor være godt å ha hjelp. Ta kontakt med oss for å få veiledning.

The questionnaire

Husk likevel på:

  • Sørg for å få bevis for hva som skjedde. Usikkerhet omulykkes snadeevne og akutte skader er det ofte tvist om.Har du god dokumentasjon på skadehendelsen og skadefølgen går oppgjørt mye lettere. Ved alvorlig skade vil legevakt/mottak og politiets rapport brukes.
  • Ta bilder, få navn på vitner eller annet som du kan ta vare på til senere.
  • Ved yrkessade må arbeidsgiver varsles og de må melde inn skaden til forsikringsselskapet, arbeidstilsynet og NAV. Selv om det er arbeidsgivers plikt går det ut over deg dersom dette ikke gjøres.
  • Ved trafikkulykker med personskade skal politiet meldes. Det er også egen rubrikk i skademeldingen som må fylles ut.
  • Ved pasientskader bør di sørge for å få dokumentert hva som skjedde. Medisinske journaler er ofte korte olite fokusert på årsak.
  • Oppsøk lege så snart som mulig og sørg for at legen skriver ned så detaljert som mulig hva som har skjedd og hvilke plager du har umiddelbart etter ulykken.
  • Dersom plagene vedvarer, så ta kontakt med lege og få plagene nedtegnet i journalen.
  • Forsøkt å dokumentere mest mulig av tapet. Det er ikke krav om dokumentasjon, men det er mye letter om kvitteringer m.v. kan legges frem. Skriv kjøredagbok og noter ned andre utgifter som ikke lar seg dokumentere med kvittering. Selv om det ikke er krav til dokumentasjon ved personskader så gjør dette oppgjøret lettere.