En kvinne ble utsatt for en løfteskade på jobben. Det ble tvist om skaden var en yrkesskade og hun tok kontakt med advokat Espen Rekkedal for en vurdering av saken. Skaden tilfredsstilte ikke vilkårene for yrkesskaden, da tilfellet var en sykdom. Advokat Rekkedal gikk gjennom øvrige forsikringsdekning for kvinnen og meldte saken inn under sykdomsforsikring tegnet av arbeidsgiver, såkalt «annen sykdom».

Etter en del arbeid med å finne riktig forsikringsselskap, skaffe bekreftelse på riktig starttidspunkt og innhenting av erklæring erkjente Gjensidige Forsikring ansvar under sykdomsforsikringen. I oktober 2015 ble det foretatt et oppgjør på ca 1,1 millioner kroner.

Saken viser viktigheten av å gå gjennom alle personforsikringer ved sykdom og skade. Dersom du trenger bistand så ta kontakt for en uforpliktende samtale om saken.