I et arbeidsuhell fikk en mann skadet ene hånden i 2010. Skaden ble først ikke akseptert som yrkesskade av forsikringsselskapet. Mannen ble bistått av advokat Espen Rekkedal. Det ble innhentet to erklæringer og forsikringsselskapet erkjente deretter ansvar. Mannen hadde et langt omskoleringsløp der NAV stanset arbeidsavklaringspengene to ganger. Først i starten på 2016 ble klart at han ville klare å jobbe i redusert stilling.

Attføringsbedriften konkluderte med restarbeidsevne på 40 %, men den skadde fikk stilling i 30 %. Det ble argumentert for oppfylt innretningsplikt og inngått forlik basert på 30 % restarbeidsevne. Samlet oppgjør var på ca 2 millioner kroner.

Dersom du har en yrkesskade, så ta kontakt for en uforpliktende samtale.