En lastebilsjåfør ble utsatt for en alvorlig arbeidsulykke i 2012. Skaden ble meldt til yrkesskadeforsikringsselskapet. Grunnet manglende løpende oppgjør tok mannen kontakt med advokat Espen Rekkedal. Forsikringsselskapet betalte etter hvert ut erstatning for løpende inntektstap og påførte merutgifter. Mannen kom seg etter hvert tilbake i jobb, men med lavere lønn enn før ulykken.

Forsikringsselskapet fremmet tilbud om fremtidig inntektstap (grunnerstatning) på ca 550 000 kroner ut fra en uttalelse fra arbeidsgiver. Advokat Rekkedal innhentet mer detaljerte opplysninger om inntekt før skaden og beregnet tapet på nytt. Forsikringsselskapet utbetalte på bakgrunn av den oppdaterte beregningen en grunnerstatning på ca 1,4 millioner kroner. Samlet erstatning var på i overkant av 2 millioner. Forsikringsselskapet dekket advokatutgiftene fullt ut.

Har du spørsmål om yrkesskade så ta kontakt her