En gutt hadde betydelige plager fra lunge/hals. Etter lang utredning og gjentatte ønsker fra foreldrene om overføring til nasjonalt kompetansesenter ble gutten undersøkt av spesialister. Det viste seg da at gutten hadde hull mellom spiserør og luftrør. Han hadde da hatt en barndom med mye sykdom som preget han. Etter operasjonen fungerte han mye bedre.

NPE la først til grunn at saken var foreldet. Det ble påklaget og Pasientskadenemnda omgjorde vedtaket. Saken ble sendt tilbake til NPE.

NPE la til grunn at siden gutten hadde blitt mye bedre ved operasjon, så hadde han ikke krav på barneerstatning for all invaliditet han hadde hatt i en periode på over 20 år.

Saken ble klaget inn på nytt og Pasientskadenemnda ga medhold i henhold til klagen i møte 20. juni 2019. Saken hadde da pågått siden 2010.

Gutten fikk en samlet erstatning på 2 624 000 kroner. Han og hans familie har vært bistått av advokat Espen Rekkedal.

Ta kontakt om du har behov for en vurdering av pasientskadesak eller annen erstatningssak.