Fiskere er en yrkesgruppe som er utsatt for skade og de har et yrke der god helse er nødvendig. Personskade hos fiskere medfører ofte at de må slutte i arbeidet. Fiskere er omfattet av en engen ordning med yrkesskade og personforsikringer. Dette omtales ofte som pakkeforsikring eller mannskapsforsikring.

Ved skade er det viktig å få skrevet en nøyaktig skademelding. Fiskere har helt andre arbeidsforhold enn på land da båten er i bevegelse og det ofte oppstår uventede hendelser. Yrkesskade omfattet ikke bare rene ulykker, men også skader etter tidsbegrenset usedvanlig hending. Forsikringsselskapene har hatt en tendens til å sammenligne skadehendelser på fiskebåt med skadehendelser på land. Dersom det i skademeldingen ikke tas med havforhold og situasjonen for øvrig, kan dette lede til uriktige avslag.

Fiskere har andre lønnsforhold enn landbasert næring. Kombinasjonen hyre og lott gir langt større variasjoner enn ordinær lønnsinntekt. Videre kommer særregler for skatt og ved fravær på grunn av sykdom eller skade.

Vi samarbeider med regnskapsfirma spesialisert på fiskerinæringen. Med jevning bistand til fiskere og mulighet til samarbeid ved beregningen av tapet kan vi tilby fiskere god assistanse ved oppgjør av yrkesskade og annen forsikring. Ta kontakt for en uforpliktende samtale.