forsikring-advokatEr du påført en personskade etter ulykke kan du ha krav på oppgjør under ulykkesforsikring. Mange har en rekke ulykkesforiskringer som de ikke er klar over. Dersom du er utsatt for en ulykkesskade bør du sjekke om du har tegnet ulykkesforsikring enten selv eller via arbeidsgiver. Videre bør du undersøke om ektefelle, samboer, foreldre eller andre har en ulykkesforsikring som de enten selv har tegnet eller som de har via arbeidet eller annet. Ved reise har ofte reiseforsikring ulykkesforsikring. Dersom reisen er betalt med kredittkort kan kredittkortet ha egen ulykkesforsikring. Dersom skaden skedde ved trafikkulykke har mange bilforsikringer egen ulykkesforsikring omtalt som dekker fører og passasjerer.

Ved oppstart av en erstatningssak går jeg gjennom med den skadde om han eller hun har ulykkesforsikring. Ulykkesforsikring gjøres opp når en skade anses som varig. Forsikringens størrelse bsares på en forsikringssum, som fremkommer av vilkårene, og skaden fastsatt i prosent.

Prosentsatsen settes normalt av en lege som er spesialist innen den aktuelle skade på samme måte som for menerstatning. Forsikringsbeløpet er skadens prosentandelen av forsikringssummen. Dersom du har tegnet en forsikring med forsikringssum på 200 000 kroner og blir påført en skade på 10 % har du krav på 20 000 kroner. Videre har du krav på forsinkelsesrenter fra to månder  etter at du meldte skaden til forsikringsselskapet. Det er derfor viktig å melde skaden så snart som mulig til forsikringsselskapet.

Ulykkesforsikring forutsetter at skaden har skjedd ved en plutselig og uventet ytre hendelse. Forsikringsselskapene har tolket dette snevert og det er en rekke rettsavgjørelser der ulykkesvilkåret er tolket.

Ta gjerne kontakt om du har spørsmål om ulykkesforsikring.