Uføreforsikring er en forsikring som blir utbetalt dersom du blir arbeidsufør over en viss periode. Når og hvor mye du har krav på følger av forsikringsvilkråene. Uføreforsikring er en god forsikring fordi den ikke stiller krav til uføregrunn, men enkelte forsikringer har unntak for gitte sykdommer.

Normalt er det krav om en helseattest for å få uføreforsikring og dersom du har plager fra før kan du enten nektes forsikring eller det blir gjort unntak i forsikringen.

Uføreforsikringen har normalt også en karensperiode, altså en periode fra du tegner forsikringer til den begynner å gjelde. Sykdommer som oppstår i denne karensperioden gir ikke krav på oppgjør.

Ulempen med uføreforsikringen er at den er kostbar og gir normalt gradvis redusert oppgjør med høyere alder. Mitt råd er likevel å tegne en slik forsikrings så tidlig som mulig da man gjerne er friskest. En god uføreforsikring gir økonomisk trygghet ved uførhet og er et godt supplement til trygdeytelser fra NAV.

Det selges også enklere utgaver av ufreforsirkingen som bare dekker gitt sykdommer. Disse er rimeligere, men det kreves normalt helseattest også for dette. Dersom du er disponert for noen av sykdommen forsikringen omfatter kan du nektes forsikring.

Dersom du har problem med å få oppgjør under uføreforsikringen, er nektet forsikring eller har spørsmål om uføreforsikring så ta kontakt for en uforliktende samtale.