Sykeforsikring er en forsikring som dekker sykdom og gir utbetaling desom sykdommen medfører arbeidsufrhet eller varig skade. Hva som dekkes og hvor mye som utbetales fremkommer av forsikringsvilkårene.  Normalt dekkes ikke sykdom som skyldes arbeid av denne forsikringen, men du må uansett sjekke vilkårene om dette. Sykdom som skyldes arbeid kan være omfattet av den lovpålagte yrkesskadedekning, se mer om yrkessykdom her.

Sykeforsikring har likhetstrekk med uføreforsikringen, men er enklere og dermed også rimeligere.

Sykeforsikring har som uføreforsikring normalt krav om helseattest, og eksisterende sykdommer eller sykdommer du særlig er disponert for vil ikke dekkes.

Sykeforsikring har normalt en karensperiode, altså en periode der du ikke får forsikringsoppgjør om du blir syk.