Loss of license-forsikring, eller lisensforsikring, er en forsikring som er knyttet til yrker som krever helseattest, for eksempel sjøfolk eller piloter. Dersom du har et yrke som krever slik lisens/helseattest bør du sørge for å være omfattet av slik forsikring, enten ved å tegne selv eller at arbeidsgiver tegner forsikring. De fleste som har slike krav er dekket via arbeidsgiver, men det er alltid fornuftig å sjekke. Videre bør du sjekke forsikringssummen, altså beløpet som kommer til utbetaling om du mister helseattesten. Dersom beløpet er for lavt kan det tegnes tilleggsforsikring.

Dersom helseplager medfører tap av lisens kan forsikringen komme til utbetaling. Når du har krav på oppgør under loss of license-forsikring reguleres av vilkårene og forsikringsavtaleloven.

Loss of license-forsikring samordnes normalt med yrkesskadeforsikringen. Det betyr at du får fradrag i oppgjøret ved yrkesskadeforsikring for utbetalt beløp uner loss of license-forsikring. Se mer om yrkesskadeforsikring her

Har du problem med oppgjør under en loss of license-forsikring eller har spørsmål, så ta kontakt for en uforpliktende samtale.