Dødsfallsforsikring eller livsforsikring er forsikring som kommer til utbetaling ved død. Forsikringen selges enten separat eller sammen med uføre eller ulykkesforsikring. Ikke alle dødsfall er omfattet og beløpet som utbetales ved død fremkommer av vilkårene.

Sentralt ved dødsfallsforsikring er hvem som er begunstiget, altså hvem som får forsikringssummen utbetalt. Normalt velger den som kjøper forsikringen den begustigede. Det er mest vanlig å velge barn eller ektefelle, men også andre kan begunstiges. Hvem som er begunstiget kan også endres av den som har tegnet forsikringen.

Skyldes dødsfallet trafikkulykke, yrkesskade eller vold kan de etterlatte eller andre som ble forsørget av avdøde også ha krav på erstatning for forsørgertap. Les mer om dette her.

Har du problemer med oppgjør under dødsfallsforsikringen eller har spørsmål, så ta kontakt for en uforpliktende samtale.