Full erstatning

Advokat Espen Rekkedal

Spesialisert erstatningsadvokat

"Er du påført personskade kan du ha krav på erstatning.

Du får bistand ved trafikkskade, yrkesskade,

pasientskade, voldsskade eller annen personskade"

Vær oppmerksom på at advokatutgifter

dekkes av forsikringsselskapet

på samme måte som øvrige utgifter


Få en gratis vurdering av saken. Avtal uforpliktende samtale.

Ta kontakt
Ta kontakt

Siste saker

Minnelig oppgjør etter PTSD ved yrkesskade

02.09.2020|0 Comments

En pilot opplevde en nestenulykke i 2010. Hendelsen ble ikke funnet alvorlig av arbeidsgiver umiddelbart og mannen fortsatt i jobb. Hendelsen ble etter hvert utredet av Havarikommisjonen og hendelsen ble omklassifisert. Mannen hadde også etter hvert en alvorlig hendelse på fritiden. i 2012 falt han ut av arbeid. NAV og

Medhold i Pasientskadenemnda – ytterligere erstatning

18.08.2020|0 Comments

En kvinne ble utsatt for en bruddskade i leggen, men det var svikt ved behandlingen på sykehus. Det ble satt skruer i bruddet som kom inn mot kneleddet, noe som førte til at hun måtte få satt inn protese. Norsk pasientskadeerstatning tilkjente erstatning, men dette ble påklaget med bistand fra

Pasientskadenemnda – ytterligere erstatning

14.04.2020|0 Comments

En kvinne fikk i 2007 et hjerneinfarkt på grunn av bruk av p-pille. Norsk pasientskadeerstatning (NPE) erkjente ansvar for skaden. Det ble fremmer krav mot NPE v/advokat Espen Rekkedal. NPE fattet vedtak i 2016 på ca 2,5 millioner kroner. Vedtaket ble påklaget av advokat Rekkedal. Det ble argumentert for at

Piratkopiert medisinsk utstyr

13.04.2020|0 Comments

NRK melder at det har kommet inn piratkopiert medisinsk verneutstyr i helsevesenet. Det viser seg nå også at helsepersonell er smittet av korona/Covid-19 ved bruk av det piratkopierte utstyret. https://www.nrk.no/tromsogfinnmark/sykehus-ansatt-som-brukte-piratkopiert-vernemaske-testet-positivt-pa-koronaviruset-1.14980959 Helsepersonell som smittes på jobb er omfattet av ordningen med yrkesskadeforsikring etter en nylig endring. Se mer her https://www.fullerstatning.no/korona-yrkessykdom-yrkesskade/ Dersom smitte medfører