Full erstatning

Advokat Espen Rekkedal

Spesialisert erstatningsadvokat

"Er du påført personskade kan du ha krav på erstatning.

Du får bistand ved trafikkskade, yrkesskade,

pasientskade, voldsskade eller annen personskade"

Vær oppmerksom på at advokatutgifter

dekkes av forsikringsselskapet

på samme måte som øvrige utgifter


Få en gratis vurdering av saken. Avtal uforpliktende samtale.

Ta kontakt
Ta kontakt

Siste saker

Pasientskadenemnda – ytterligere erstatning

14.04.2020|0 Comments

En kvinne fikk i 2007 et hjerneinfarkt på grunn av bruk av p-pille. Norsk pasientskadeerstatning (NPE) erkjente ansvar for skaden. Det ble fremmer krav mot NPE v/advokat Espen Rekkedal. NPE fattet vedtak i 2016 på ca 2,5 millioner kroner. Vedtaket ble påklaget av advokat Rekkedal. Det ble argumentert for at

Piratkopiert medisinsk utstyr

13.04.2020|0 Comments

NRK melder at det har kommet inn piratkopiert medisinsk verneutstyr i helsevesenet. Det viser seg nå også at helsepersonell er smittet av korona/Covid-19 ved bruk av det piratkopierte utstyret. https://www.nrk.no/tromsogfinnmark/sykehus-ansatt-som-brukte-piratkopiert-vernemaske-testet-positivt-pa-koronaviruset-1.14980959 Helsepersonell som smittes på jobb er omfattet av ordningen med yrkesskadeforsikring etter en nylig endring. Se mer her https://www.fullerstatning.no/korona-yrkessykdom-yrkesskade/ Dersom smitte medfører

Korona – yrkessykdom

10.04.2020|0 Comments

Dersom arbeidstaker får sykdom som følge av eksponering i arbeid kan dette godkjennes som yrkessykdom. Det gir rettigheter på lik linje med yrkesskade. Forutsetningen for dette er at sykdommen er inntatt i egen sykdomsforskrift. Arbeidstaker vil da ha særrettigheter under folketrygdloven (NAV) og rett på erstatning etter yrkesskadeforsikringsloven (arbeidsgivers forsikringsselskap).

Personskader i oljebransjen – advokatbistand

06.04.2020|0 Comments

Nettsiden E24 melder om høyere antall alvorlige personskadesaker i oljebransjen. https://e24.no/olje-og-energi/i/xPkQkp/flere-alvorlige-personskader-i-oljebransjen Person ansatt i oljebransjen er omfattet av flere forsikringer. Det gjelder lovpålagt yrkesskadeforsikring, loss of lisence-forsikring og forsikringer som arbeidsgiver har tegnet. Videre kan private forsikringer komme inn. Ved yrkesskade skal denne også meldes NAV og den skadde kan ha