Advokat Espen Rekkedal har bistått en familie med krav om erstatning etter fødselsskade. Foreldrene leverte skademelding til Norsk pasientskadeerstatning i 2005.

Foreldrene fikk først avslag på krav om erstatning, da Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) mente saken var foreldet. Det ble inngitt klage på vedtaket og Pasientskadenemnda omgjorde vedtaket da kravet ikke var foreldet.

NPE utmålte erstatningen til barnet og hans familie i april 2013 til ca 4,1 millioner kroner. Vedtaket ble påklaget og Pasientskadenemnda omgjorde vedtaket i mars 2018 slik at erstatningen ble satt til ca 5 millioner kroner.

Det ble tatt ut stevning for Oslo tingrett. Staten v/Pasientskadenemnda erkjente før hovedforhandling at de hadde betalt ut 323 000 kroner for lite. Retten kom i desember 2018 til at det skulle utbetales ytterligere 470 000 kroner i standardisert barneerstatning og ca 1,7 millioner kroner for sosialmedisinske tiltak. Sentralt i den økte erstatning var en utredning av tilbudet og behovet foretatt av barnenevrolog og sakkyndig sosionom.

Staten v/Pasientskadenemnda anket saken. De erkjente å ha betalt for lite barneerstatning, men de anførte at erstatning for sosialmedisinske tiltak var for høyt.

Parallelt med saken ble det jobbet mot kommunen for å bedre det lokale hjelpetilbudet, da ved å innvilge borgerstyrt personlig assistent (BPA). Kommunen avslo BPA, men etter klage til Fylkesmannen ble dette innvilget.

I desember 2019 ble saken for lagmannsretten forlikt, da slik at Staten utbetalte ytterligere erstatning for sosialmedisinske tiltak. Staten dekket også saksomkostninger.

Saken viser viktigheten av å jobbe målrettet både mot NPE, Pasientskadenemnda og kommunen i de kompliserte erstatningssakene.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale om du har spørsmål.