En gutt ble under fødsel påført alvorlig skade. Etter fødsel ble det diagnostisert alvorlig CP. Saken ble meldt til Norsk pasientskadeerstatning og Staten erkjente ansvar for skaden.

Det ble utbetalt standardisert barneerstatning for skaden og inntektstapet med ca 3 millioner kroner, samt konkret utmålt erstatning for utgifter til boligtilpassing, sosialmedisinske tiltak (pleie og omsorg) og øvrige utgifter med til sammen ca 4,5 millioner kroner.

Erstatningen for boligtilpassingen var fra NPE på 800 000 kroner, og sosialmedisinske tiltak var på 110 000 kroner årlig. Saken ble påklaget til Pasientskadenemnda som tilkjente ytterligere en million i erstatning. Bakgrunnen for dette var at erstatning for boligtilpassing ble satt til 1,3 millioner kroner og årlige utgifter til sosialmedisinske tiltak ble satt til 130 000 kroner årlig.

Det ble tatt ut stevning med påstand om ytterligere erstatning. Saken ble stanset i påvente av Høyesteretts dom. Se mer her

Etter Høyesteretts dom forelå ble det forhandlet på nytt om saken og Staten utbetalte ytterligere 775 000 kroner, herunder ble boligerstatningen satt til 1,6 millioner kroner.

Advokat Espen Rekkedal har bistått familien gjennom saken.