Ved personskade etter trafikkulykke/bilulykke har du krav på full erstatning for skaden fra motorvognens forsikringsselskap. Trafikkskade kan være alvolige og det skjer årlig en rekke ulykker som resulterer i dødsfall, nakkeskade/wiplash, hodeskade, bruddskader eller andre trafikkskader. Spesialisert advokat hjelper deg som skadet eller etterlatt til full erstatning for trafikkskaden. Se nærmere om hva du har krav på her.

Trafikkulykker med personskader skal medles politiet. Ved utfylling av skademeldingen er det egen rubrikk for avmerking av personskader.

Se vår huskeliste for skadelidte

Særlig har skader ved nakkesleng etter påkjørsel bakfra og der skaden  ikke vises på røntgen/MR/CT vært vanskelig å få erstatning for. Les mer om skader etter wiplash her. Ved dødsulykker kan de etterlatte ha krav på erstatning for tap av forsørger. Se nærmere om tap av forsørger her. Dersom bilfører som forårsaker trafikkskaden har kjørt i beruset tilstand, med betydelig for høy fart eller utvist annen grov uaktsomhet kan det bli straffesak. Du kan da ha krav på bistandsadvokat til å veielde deg under etterforskningen og under straffesaken. Vi fremmer erstatningskravet for deg og bistår til at du oppnår full erstatning.