Mangel ved eiendom du har kjøpt? Har du kjøpt eiendom som viser seg å ha en feil eller mangel, kan du ha krav på erstatning fra selger eller fra selgers forsikringsselskap. Feil eller mangeler på eiendom kan med dagens boligpriser utgjøre betydelige beløp. Det vil derfor være viktig å få klarhet i om feilen eller mangelen er noe du har krav på erstatning for. Krav not selger eller eierskifteforsikringsselskap tapes dersom krav ikke gjøres gjeldende kort tid etter at du ble klar over feilen eller mangelen. Ta kontakt for en uforpliktende vurdering av saken.