Er du påført personskade kan du ha krav på erstatning. Jeg er spesialisert erstatningsadvokat og bistår ved trafikkskade, yrkesskade, pasientskade, voldsskade eller annen personskader. Mitt mål er at du som skadet skal få erstanting for hele tapet og at tapet dekkes fortløpende. Dette er prinsippet om full erstatning. For den skadde er det vanskelig å få full erstatning uten hjelp av advokat spesialisert innen erstatning.

Jeg har lang erfaring med erstatningsoppgjør og gir deg råd under hele prosessen. Dermed får du full erstatning. Mitt primære mål er å løse saken for deg så raskt som mulig ved avtale. Dersom dette ikke går, har jeg god komptanse på å føre saker for retten. Se vår erfaring her.

Mange frykter at bruk av advokat blir dyrt. Jeg gjør oppmerksom på at forsikringsselskapet, Norsk pasientskadeerstatning eller andre ansvarlige plikter å dekke dine advokatutgifter. Jeg legger særlig vekt på at den skadde skal ha oversikt over kostnadene i sin sak og gis riktige råd om hva som kan oppnås. Se orientering om pris her. Jeg gir en gratis vurdering av saken og påtar oss saker med fri rettshjelp og kan i spesielle tilfeller påtar vi oss saken gratis for deg.

Spesialiserte advokathjelp sikrer deg full erstatning ved oppgjøret. Med min erfaring oppnår du et betydelig bedre oppgjør enn det du ville klart alene. Se våre resultater her.

Vi har erfaring fra alle skadetyper. Ofte kan en skade være både trafikkskade, yrkesskade og pasientskade. Med min bistand får du full erstatning innen alle skadetypene. Jeg kartlegger dine øvrige forsikringer slik at du også får full erstatning under disse forsikringene.

Jeg påtar meg alle skadetyper og saker fra hele landet. Alle henvendelser hångeres strengt konfidensielt.

Er du skadet, så ta kontakt for en uforpliktende samtale om din erstatningssak.