En mann falt ned fra stillas på jobben og fikk en ryggmargskade. Skaden ble godkjent som yrkesskade av både NAV og forsikringsselskapet. Skaden ble utredet av spesialist i regi av NAV og det ble på dette grunnlag foretatt oppgjør av menerstatning fra NAV fremmet tilbud fra forsikringsselskapet.

Advokat Rekkedal kom inn i saken og det ble innhentet ny spesialisterklæring i samarbeid med forsikringsselskapet. Denne erklæringen ga grunnlag for betydelig høyere menerstatning både fra NAV og forsikringsselskapet.

Forsikringsselskapet fremmet tilbud om en erstatning på ca 2 millioner kroner. Dette ble avslått og det ble varslet søksmål.

Forsikringsselskapet stilte i møte med skadelidte og advokat i slutten av oktober 2015. Etter møtet ble krav om erstatning på ca 3,2 millioner kroner akseptert av forsikringsselskapet. Videre ble privat tegnet forsikring gjort opp.

Saken viser viktigheten av å benytte sakkyndig som skadelidte bistått av advokat har fått deltatt i å velge, samt behovet for inngående kjennskap til utmålingsreglene.