Romsdal Budstikke skrev om min klient den 11.12.2013:

Saken er i korte trekk:

Mannen ble operert  i 2009 med innsetting av en kneprotese. Han hadde smerter i kneet før operasjonen. I stedet for å bli bedre av inngrepet fikk han betydelig mer smerteplager. Han mente dette var på grunn av feil ved operasjonen.

Han fremmet krav om erstatning for feilbehandling overfor Norsk pasientskadeerstatningi januar.2011. Han fikk avslag i juli samme år. Mannen  kontaktet advokat Espen Rekedal som påkalget vedtaket. NPE snudde etter klagen og avsa nytt vedtak 14.11.2011 der mannen ble innvilget erstatning for at protesen var satt inn skjevt.

Etter det har saken gått svært sakte fremover. Mannen har vært sykmeldt og hatt et stort økonomisk tap. Advokat Rekkedal har sendt flere oversikter over hans tap til NPE, men de har bare betalt ut mindre beløp. Mannen har vært til utredning flere steder, men det har ikke kommet noen vurdering av skaden. NPE har gjentatte ganger uttalt at de ikke vil gi oppgjør før de har denne vurderingen.

NPE plikter å betale erstatning som er sikker fortløpende. Det følger av pasientskadeloven § 13. Til tross for dokumentasjon på inntekt før feiloperasjonen og konkrete beregnigner har NPE bare betalt mindre beløp i erstatning.

Når skadelidte går med sterke smerter så vil den økonomiske usikkerheten som NPE ikke avklarer være en unødvendig stor tilleggsbyrde.

Det er en trist sak, men dessverre ikke unikt. Pasientskadesaker går ofte over lang tid og NPE betaler ikke løpende ut full erstatning. De samler kravet opp og utbetalar dette etter et avsluttende vedtak. Dette er ødeleggende for den skaddes økonomi og i strid med loven.

Forside Romsdal Budstikke

Artikkel del 1

Artikkel del 2