Ved utmåling av erstatning deles tapet opp i poster. Under følger en kort oversikt over hvilke tap du har krav på å få dekket. Vår erfaring er at vi oppnår betydelig høyere erstatning enn hva en privatperson klarer på egen hånd. Ta kontakt for nærmere forklaring på hva du har krav på.

Erstatning ved yrkesskade er delvis standardisert. Fremtidige erstatning for inntektstap og utgifter dekkes etter denne standardiserte modellen og omtales som grunnerstatning.