Familien til person som ble påkjørt i fotgjengerfelt har endelig fått avsluttet erstatnignssaken. Saken er omtalt i Romsdal Budstikke.

I denne saken , som i mange slik saker, hadde ikke ansvarlig bilfører økonomi til å betale erstatningskravet. Ved lovendring i 2009 dekker forsikringsselskapet som ansvarsforsikrer bilen oppreisingserstatning. Selv om det ble gitt noe generell informasjon ved lovendringen er få av de som er utsatt for slike hendelser klar over ordningen.

Politiet orienterer normalt bare at den skadde eller etterlatte kan forholde seg til Kontoret for voldsoffererstatning. Problemet er at det er unntak for skader forårsaket av bil i reglene for voldsoffererstatningsordningen. Selv Høyesterett la dette nylig til grunn. Se denne dom inntatt i Rt 2014 s 892 punkt 30. Dommen vil i en begrenset periode ligger her her.