En gutt mistet faren i en båtulykke der båten var ansvarsforsikret i Eika Forsikring. Båtfører ble dømt for uaktsom kjøring.

Eika forsikring erkjente ansvar og de utbetalte forsørgertapserstatning, ulykkesforsikring og dekket utgifter til begravelse. Advokat Espen Rekkedal bistå og mente forsoørgertapserstatningen var satt for lavt. Eika avslo og dekket bare innledende advokatutgifter.

Det ble tatt ut stevning og Eika aksepterte rettsmekling. Eika erkjente at forsørgertapserstatningen var satt for lavt og utbetalte ytterligere erstatning som oversteg det de opprinnelig hadde utbetalt som full erstatning. Eika dekket også advokatkostnader.

Forsørgertapserstatning har en rekke teknisk krevede sider. Det er viktig at advokaten kjenner disse slik at ikke erstatningen blir satt for lavt.