Jeg vil nå påta meg enkelte saker etter prinsippet om no cure no pay.

Det betyr at du som erstatningssøker ikke betaler advokatsalær om du ikke når frem i saken. Ved medhold beregnes det da et risikosalær etter Advokatforeningens retningslinjer https://www.advokatforeningen.no/advokatetikk/god-advokatskikk/uttalelser-fra-etikkutvalget/13-No-cure-no-pay/

Ta kontakt for en uforpliktende samtale om din sak og muligheter for å nå frem.