Ved straffbare handlinger der personer blir hardt skadet eller omkommer, har normalt den skadde eller de etterlatte krav på bistandsadvokat. Ved yrkesskader eller trafikkulykker kan den skadde eller familien ha krav på bistandsadvokat.

Bistandsadvokaten tar vare på de skaddes behov for informasjon om hva som skjer under etterforskningen og straffesaken. Videre møter bistandsadvokaten i retten med de skadde og fremmer deres syn på saken og krav på erstatning. Bistandsadvokaten kan også legge frem den skadde eller de etterlattes syn på saken.

Det er viktig at bistandsadvokaten har god oversikt over forsikringsordningene og de offentlige tilbud slik at de skadde eller etterlatte får full erstatning.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale.