Regjeringen fremmet 24.04.2015 forslag om lovendring for standardisert barneerstatning. Lovforslaget vil medføre heving av erstatningsnivået for unge skadelidte.

Barn og unge mottar standardisert erstatning for menerstatning og inntektstap. Dette følger av skadeerstatningsloven § 3-2a. Problemet med regelen er at barn og unge har hatt fått en etter hvert betydelig underkompensasjon.

Det er gledelig at forslaget omsider fremmes og vi håper dette blir vedtatt så snart som mulig, slik at også barn og unge kan motta full erstatning.

Les mer om forslaget her.